Wpływ brexitu na rynek walutowy

Decyzja o Brexicie nie powoduje natychmiastowych konsekwencji. Ustalenie nowych warunków współpracy między Wielką Brytanią a Unią Europejską potrwa minimum 2 lata. Ma to również wpływ na kursy walut, Wielkiej Brytanii oraz Unii Europejskiej.

Podstawowe zależności kursów walutowych

kurs funtaKonsekwencje brexitu mogą spowodować znaczne osłabienie brytyjskiej gospodarki. Słabszy kurs funta nie będzie jednak problemem, a z punktu widzenia Banku Anglii, może być nawet pożądany ponieważ umożliwiłby łatwiej przejść gospodarce przez okres przejściowy, związany z negocjowaniem warunków handlowych z Unią Europejską. Może również wzmocnić konieczną korektę kierunków handlu zagranicznego Wielkiej Brytanii. Jeszcze większa obniżka funta może ograniczyć deficyt na rachunku bieżącym i zmniejszyć zapotrzebowanie na kapitał z zagranicy. W związku z brexitem, można liczyć na paroletnie osłabienie kursu GBP/USD co z kolei będzie miało pozytywny wpływ na kurs polskiego złotego wobec funta, oczywiście jeżeli polska waluta swoją słabością nie zneutralizuje słabość funta. Jednak biorąc pod uwagę dwuletnią procedurę wychodzenia z UE, która zapewnia okres dostosowawczy, w średnim okresie nie powinny wystąpić reperkusje dla polskiej gospodarki. Eksport do Wielkiej Brytanii stanowi 8% jego całkowitej wartości, przez co nie stanowi to dla Polski dużego problemu. Oprócz tego wspomniany wyżej okres ochronny wystarczy aby ustabilizować polski eksport. To samo dotyczy sytuacji odwrotnej, jednak w finale mało prawdopodobne jest aby na skutek brexitu całkowicie zostały zerwane więzi handlowe między Polską a Wielką Brytanią, lub między Wielką Brytanią a Unią Europejską.

Również nie powinno to wpłynąć na rewizję aktualnego budżetu Unii Europejskiej. 2- letni okres przejściowy wynikający z Traktatu Lizbońskiego oznacza, że Wielka Brytania przestała by płacić składki do budżetu unijnego najwcześniej w 2019r