Jaki zbiornik wybrać do przydomowych instalacji?

Coraz częściej buduje się domy poza obszarami miejskimi. Taka lokalizacja ma wiele plusów, do których należy przede wszystkim prywatność i duża przestrzeń do zagospodarowania. Działki w obszarach poza miejskich są także tańsze od tych w centrum miasta. Jednak budowa domu poza obszarem ściśle zurbanizowanym niesie za sobą wiele trudności. Główną z nich jest brak podłączenia do kanalizacji miejskiej. Inwestorzy muszą zadbać o samodzielne odprowadzenie ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

przydomowa oczyszczalnia ściekówPrzydomowa oczyszczalnia ścieków to instalacja, którą najczęściej można spotkać przy budynkach mieszkalnych na obszarach podmiejskich. W takich miejscach zazwyczaj nie ma przyłącza do kanalizacji, a mieszkańcy muszą sami poradzić sobie z problemem ścieków. Można wyróżnić kilka głównych rodzajów oczyszczalni ścieków:

 • z drenażem rozsączającym,
 • z filtrem piaskowym,
 • z filtrem gruntowo – roślinnym,
 • ze złożem biologicznym,
 • z komorą osadu czynnego

Wybór odpowiedniej oczyszczalni jest zależy od uwarunkowań technicznych i prawnych. Oczyszczanie ścieków dobywa się w dwóch etapach tlenowym i beztlenowym. Instalacja ta jest dobrym rozwiązaniem dla wszystkich domów, które nie mogą być podłączone do systemu kanalizacji. Najważniejszy elementem takiego urządzenia są zbiorniki, w których składują się nieczystości.

Zbiornik szczelny na ścieki

zbiornik do szamba plastikowegoZbiornik taki jest szczelnym i bezodpływowym pojemnikiem na nieczystości. Do jego opróżniania niezbędne są usługi asenizacyjne. Jest to rozwiązanie dla właścicieli posesji, które nie mają jeszcze dostępu do kanalizacji. Budowa takiego zbiornika musi odbyć się niezależnie od posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków. Na umieszczenia takiego zbiornika należy posiadać stosowną zgodę ze Starostwa Powiatowego. Umiejscowienie zbiornika zależy od woli inwestora, jednak należy zachować wymagane ustawowo odległości. Takie jak:

 • 15 metrów od studni,
 • 5 metrów od okien, drzwi, pomieszczeń gdzie przebywają ludzie,
 • 2 metry od granicy działki

Lokalizacja szamba powinna również umożliwiać bezproblemowe opróżnianie. Dobrym pomysłem jest zlokalizowanie przyłącza do wozu asenizacyjnego w ogrodzeniu. Dzięki temu wóz w ogóle nie musi wjeżdżać na teren posesji. Umożliwia to opróżnianie zbiornika nawet pod nieobecność właścicieli. Nie należy przy tym umieszczać szamba w zagłębieniach terenu, gdyż spowoduje to zalanie przez opady. Wielkość takiego zbiornika powinna być dopasowana do liczby mieszkańców. Jednak im większy on będzie tym rzadziej będzie zachodzić konieczność opróżniania go. Budowę szamba można wykonać samodzielnie lub z kupić gotowe prefabrykaty. Ważny jednak w tym wypadku są odpowiednie certyfikaty jakości. Szamba mogą przybierać formę:

 • zbiorników z kręgów
 • zbiorników betonowanych na miejscu
 • prefabrykowanych zbiorników betonowych
 • prefabrykowanych zbiorników z tworzyw sztucznych

Do najpopularniejszych w ostatnim czasie należą zbiorniki wykonane z tworzyw sztucznych. Swoje powodzenie zawdzięczają przede wszystkim lekkiej formie. Niski ciężar ułatwia bardzo transport takiego zbiornika, a także jego montaż. Cechują się one również wysoką odpornością na substancje chemiczne ze ścieków, a także doskonałą szczelnością.

Zbiorniki dwupłaszczowe

zbiornik dwupłaszczowyJeszcze jednym problemem z którym borykają się mieszkańcy obszarów podmiejskich jest duża odległość do stacji paliwowych. Jednak duża powierzchnia działki pozwala na uporanie się samemu z tym problemem. Postawienie dwupłaszczowego zbiornika na paliwo może skutecznie rozwiązać problem braku paliwa. Tym bardziej, że w gospodarstwach tego typu paliwem zasilane jest bardzo dużo urządzeń. W zależności od potrzeb, można wybrać zbiorniki o różnej pojemności. Zainstalowanie takiego zbiornika może zaoszczędzić właścicielom sporo czasu i pieniędzy. Zbiorniki na paliwo da się dopasować do konkretnych potrzeb właściciela. W gospodarstwach zajmujących się rolnictwem pomocny może być również zbiornik na nawozy RSM.


Więcej na ten temat na:

 • Maro-SM – strona internetowa firmy sprzedającej zbiorniki dwupłaszczowe
 • Budujemydom.pl – portal internetowy poświęcony budowie i remontom domu
 • Domi – witryna internetowa dystrybutora zbiorników szczelnych i szamb plastikowych

Podsumowanie

Budowa domu poza obszarem miejskim niesie ze sobą wiele wyzwań. Do głównych instalacji, które muszą się znaleźć przy takim budynku należy przede wszystkim przydomowa oczyszczalnia ścieków. Budowa takiej oczyszczalni nie jest prosta. Należy do niej przywiązać sporo uwagi, gdyż ma ona służyć przez wiele lat.