Jak chronić konstrukcję stalową przed oddziaływaniem ognia?

Bezpieczeństwo osób przebywających na terenie danych obiektów jest obecnie najważniejsze. Właśnie dlatego nowopowstające budynki muszą być wyposażone w szereg środków ochrony, które zapewniają ich komfortowe ale także bezpieczne użytkowanie. Jednym z największych zagrożeń jakie mogą wystąpić na terenie budynków, gdzie jednocześnie przebywa wiele osób jest ogień.

Aktywne i bierne środki zabezpieczeń ppoż

zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowychJego wystąpienie może powodować bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a także mienia. W związku z tym w budynkach stosowane są różnego rodzaju środki ochrony. Niektóre z nich muszą być uwzględnione podczas projektowania. Można tutaj podać przykład chociażby aktywnych i biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Do tych pierwszych zaliczyć można system sygnalizacji pożaru, który składa się między innymi z czujek, centrali czy sygnalizatorów. Jego zadaniem jest jak najszybsze wykrycie niebezpieczeństwa i poinformowanie o tym ludzi znajdujących się w pobliżu a także stosownych służb. Kolejną grupą są zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych, które zaliczyć można do biernych środków ochrony. Są one wykonywane podczas budowy danego obiektu poprzez natryskiwanie specjalnych specyfików na konstrukcję nośną. Zwiększają one ognioodporność oraz zabezpieczają materiał przed oddziaływaniem wysokiej temperatury. Dzięki temu konstrukcja jest w stanie zachować swoje właściwości w warunkach długotrwałej ekspozycji na wysokie temperatury. Jest to bardzo istotne.

Warto wspomnieć, że cała operacja powinna być wykonywana w ściśle określonych przez producenta warunkach. Wpływ ma tutaj między innymi temperatura powietrza czy jego wilgotność. Natrysk powinien być wykonywany w wentylowanych pomieszczeniach przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie oraz kompetencje w tym zakresie. Na rynku nie brakuje firm, które posiadają odpowiednie zaplecze w ludziach jak i również wymagany park maszynowy.