Zastosowanie rolet przeciwpożarowych

W wielu miejscach konieczne jest stosowanie dodatkowych rozwiązań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Dotyczy to w szczególności obiektów na terenie których jednocześnie przebywać może wiele osób. W takim przypadku konieczne jest dostosowanie budynku do aktualnych wymogów prawnych. Jednym z największych zagrożeń jakie mogą wystąpić w przestrzeni zamkniętej jest z całą pewnością pojawienie się otwartego ognia.

Jakie parametry ma roleta przeciwpożarowa?

rolety przeciwpożaroweStanowi to bardzo duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego jak i również zgromadzonego na terenie pomieszczenia mienia. Właśnie dlatego stosowane są różne środki ochrony, których zadaniem jest szybkie zwalczanie tego zagrożenia oraz przeciwdziałanie jego rozprzestrzenianiu się. Przykładem mogą być rolety przeciwpożarowe, których zadaniem jest wytyczenie odrębnej strefy pożarowej. Stanowią one element całego systemu, który musi sprawnie zadziałać po wykryciu zagrożenia. Ich otwarcie następuje w sposób ręczny, a zamknięcie po zadziałaniu specjalnego bezpiecznika. Warto wspomnieć, że materiał z którego wykonana jest roleta może być malowany na dowolny kolor z palety RAL. Najważniejszym parametrem tego typu urządzeń jest odporność ogniowa określająca przez jaki czas stanowią one zaporę dla ognia. Ze względu na pełnioną funkcję osprzęt ten musi przejść rygorystyczne badania, których celem jest potwierdzenie ich przydatności do stosowania w systemach przeciwpożarowych.

Jest to niezwykle istotne ponieważ skuteczność działania całego systemu zależy od niezawodności elementów składowych. Testy są realizowane zgodnie z normami zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi. Na podstawie tego akredytowane laboratorium wydać może certyfikat, który potwierdza skuteczność działania danej rolety lub grupy. Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo osób zgromadzonych na terenie danego obiektu. Żeby je zapewnić należy stosować sprawdzone środki ochrony.