Szkolenia BHP – czy są potrzebne?

Każda firma funkcjonuje w inny sposób, jednak każda kieruje się określonymi z góry zasadami. Oczywiście poza ogólnie panującym regulaminem pracy i regulaminem stanowiska pracy, ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. To właśnie dzięki nim możliwe jest lepsze zachowanie bezpieczeństwa pracowników na terenie zakładów.

Szkolenia bhp – na czym polegają?

Szkolenia bhpSpecyfika pracy każdego zakładu będzie różniła się zwłaszcza biorąc pod uwagę inne urządzenia, które się w nim znajdują. Oczywiście korzystanie z któregokolwiek z nich będzie możliwe również tylko po odpowiednim przeszkoleniu personelu. Nie tylko jednak szkolenia przygotowujące do pracy na danym stanowisku są ważne. Przede wszystkim każda firma kładzie duży nakład na odpowiednie przeszkolenie personelu z zasad bhp. Szkolenia bhp są niezbędne głównie ze względu na to, że przestrzegają pracowników przed wystąpieniem ewentualnych zagrożeń. Jednak najważniejsze jest to, aby zachowywać się tak, aby niebezpieczeństwu zapobiegać i odpowiednio radzić sobie w razie wystąpienie zagrożenia. Szkolenia będą dotyczyły zarówno zachowania przy urządzeniach jak i również zachowania wszystkich niezbędnych zasad higieny. Jeśli będzie to firma produkcyjna w branży spożywczej z całą pewnością najważniejsze będzie właśnie zachowanie higieny pracowników i urządzeń oraz linii produkcyjnej. Będzie to gwarantowało wyprodukowanie odpowiedniej jakości, bezpiecznego dla konsumentów produktu. Przede wszystkim przeprowadzane w firmach szkolenia bhp mogą być okresowe bądź wstępne. Te okresowe są przeprowadzane dla wszystkich pracowników, mają na celu przypomnieć panujące zasady oraz wprowadzić ewentualne zmiany. Szkolenie wstępne natomiast, przeprowadzane jest dla pracowników nowo przyjętych do zakładu. Jest to szkolenie mające na celu przygotować nowego pracownika do pracy na określonym stanowisku, uwzględniając wszystkie zasady bezpieczeństwa i higieny. Tego rodzaju szkolenie ma również pokazać pracownikami zagrożenia, które mogą ewentualnie wystąpić na jego stanowisku pracy. Podzielone jest na dwa etapy, pierwszy to instruktaż ogólny bhp, a drugi stanowiskowy. Podczas instruktażu ogólnego pracownik zapoznany zostaje z zasadami obowiązującymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie firmy. Jeśli chodzi o szkolenie stanowiskowe, to ma na celu pokazanie niebezpieczeństw związanych z danym stanowiskiem, nauczenie pracownika bezpiecznej pracy na określonym stanowisku oraz nauczyć radzić sobie z zagrożeniem, które już wystąpiło. Powinno przebiegać w czterech etapach:

  • rozmowa instruktora,
  • pokaz i objaśnienie czynności,
  • próbne wykonanie czynności przez pracownika,
  • samodzielna praca przy stanowisku.

Zakończenie takiego szkolenia powinno zostać zakończone testem wiedzy z zakresu obsługi urządzenia oraz z zakresu bezpieczeństwa pracy.

Szkolenia BHP przez internet – dobra alternatywa

Szkolenia BHP przez interneJest również dość nowoczesny sposób na przeprowadzenie skutecznych szkoleń Bhp wśród pracowników, ale również wśród pracodawców. Jak najbardziej można skorzystać ze szkolenia bhp online. Mogłoby się wydawać, że nie jest to dobry sposób i z całą pewnością mniej dokładnie przeszkoli naszych pracowników. Nic bardziej mylnego. Szkolenia bhp online przeprowadzane są w większości i tak w miejscu firmy. W tym, że szkolenie jest przez Internet chodzi głównie o to, że zamawiane jest drogą elektroniczną, a i materiały otrzymujemy w formie pliku komputerowego. Jeśli chodzi o szkolenia wstępne i tak są przeprowadzane zawsze stacjonarnie w miejscy zatrudnienia. Szkolenia okresowe natomiast są przeprowadzane w siedzibie firmy szkoleniowej. Również musi zostać to przeprowadzone w formie stacjonarnej, głównie dlatego, że szkolenia bhp muszą mieć formę instruktażu, a nie samokształcenia kierowanego. Każde szkolenie zakończone zostanie testem wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa i higieny.

Odzież robocza bhp – niezbędna przy pracy

Odzież robocza bhpPoza tym, że pracownik zostanie przeszkolony, musi również zostać odpowiednio wyposażony. Oczywiście bezpieczeństwo jego pracy będzie uzależnione również od posiadanej odzieży i akcesoriów. Jeśli chodzi o pracę na stanowisku ściśle określonym zdecydowanie każdy musi posiadać wyposażenie dodatkowe indywidualne. Jednak na terenie całej firmy obowiązuje noszenie takich elementów jak ubrania ostrzegawcze, będą to różnego rodzaju kamizelki ostrzegawcze i elementy odblaskowe. Każdy pracownik bezwzględnie posiadać musi również odpowiednie obuwie. Najpowszechniej w zakładach produkcyjnych przyjęły się buty robocze urgent. Co gwarantują każdemu użytkownikowi? Przede wszystkim są to buty wykonane z materiałów trwałych i odpornych w większym stopniu niż zwykłe obuwie, na zniszczenia mechaniczne.


Napisane przy pomocy:


Krótkie podsumowanie tematu:

Szkolenia BHP są zdecydowanie potrzebne w każdej firmie, zwłaszcza w zakładach produkcyjnych. Zapewniają one bezpieczeństwo pracowników jak również odpowiednią jakość produkowanego asortymenty.