Prawidłowe czujniki w każdej maszynie

Aby maszyny przemysłowe i produkcyjne pracowały prawidłowo należy je odpowiednio konserwować i montować elementy, które zapewniają użytkownikom pomiary niezbędne do potwierdzania stanu takich urządzeń. Dlatego dokonuje się montażu coraz większej liczby różnego rodzaju czujników.

Ważna rola czujników drgań

czujniki drgańMontaż odpowiedniego czujnika wpływa na bezpieczeństwo wykonywanej pracy. Dzięki temu zabezpieczona jest zarówno maszyna, jak i obsługujący ją pracownicy. Czujniki potrzebne są do kontroli takich warunków, jak różne, ekstremalne temperatury, pola magnetyczne, drgania czy częstotliwości. Bardzo często spotyka się czujniki drgań, które bazują na wykonywanym pomiaru drgań w celu otrzymania najlepszych rezultatów w wielu zastosowaniach przemysłowych. Najczęściej wykorzystuje się te typu piezoelektrycznych, które sprawiają, że w momencie wystąpienia naprężenia mechanicznego pojawiają się na ściankach ładunki elektryczne o wartości proporcjonalnej do działających przyspieszeń. Ważną cechą czujnika drgań jest jego czułość – napięcie wyjściowe produkowane przez pewną siłę. Jego wybór nie jest łatwy, ponieważ pod uwagę należy brać wiele rzeczy, na przykład rodzaj urządzenia, typ uszczelki, mocowania czy izolację. Producenci oferują czujniki o dużym zakresie częstotliwości i czułości, a wykorzystuje się je również w chłodnicach i wentylatorach. Przede wszystkim są one jednak jednym z ważnych elementów budowy maszyn i dbania o ich prawidłowe działanie.

Każda maszyna, która musi charakteryzować się długim i prawidłowym działaniem musi być wyposażona w odpowiednie czujniki. Dzięki nim wychwycone zostaną nieprawidłowości oraz błędne drgania, którym będzie można w szybki sposób zapobiec. Z takimi czujnikami praca będzie bezpieczniejsza oraz jej przebieg nie będzie niczym zakłócony.