Nawierzchnie placów zabaw

Jednym z najważniejszych elementów budowanego placu zabaw jest rodzaj zastosowanej w nim nawierzchni. Dzięki dobraniu jej odpowiedniego rodzaju, znacząco podnosi się poziom bezpieczeństwa dzieci bawiących się na placu. Powszechnie stosowanych jest kilka rodzajów nawierzchni placów zabaw o różnych parametrach.

Jakie nawierzchnie placów zabaw stosuje się obecnie?

producent placów zabawAby nawierzchnia, która pokryty jest plac była bezpieczna, musi stosować się do norm określających poziom zamortyzowania energii uderzenia. Aby spełnić ten wymóg, producent placów zabaw stosuje różne nawierzchnie. Najczęściej spotykanym i najtańszym rodzajem nawierzchni jest trawa. Oprócz niej stosowane są żwiry, piaski czy podłoża syntetyczne. Do bardzo bezpiecznych nawierzchni należą także kora lub też wióry. Kryterium oceny bezpieczeństwa danej nawierzchni jest tak zwana krytyczna wysokość upadku. To na jej podstawie projektant i wykonawca ocenia jaka nawierzchnia będzie na danym placu zabaw odpowiednia. Przepisy określają także minimalną grubość jaką posiadać musi położona nawierzchnia. Regulacje te są wprowadzone, aby zapobiec niebezpiecznym urazom głowy wśród bawiących się dzieci. Nawierzchnie które nie są dopuszczone do użytku to takie, które są wykonane z twardych materiałów. Mogą być to kamienne, asfaltowe lub ceglaste podłoża.

Nowoczesne nawierzchnie placów zabaw, muszą być także odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne lub wymywanie ich przez deszcz. Niezbędnym kryterium budowy placów zabaw jest także zainstalowanie dobrego systemu odwadniającego teren placu. Ma to na celu zapobiec podmywaniu nawierzchni przez płynącą wodę. Podłoże placu wykonane jest także z estetycznych oraz bardzo dobrze wyglądających materiałów, dodających uroku miejscu zabawy.