Jak oddzielić od sienie różne surowce?

Podczas produkcji różnego rodzaju substancji ciekłych bardzo ważne jest, aby na bieżąco oddzielać od siebie substancje nadające się do użycia w procesach produkcyjnych, od tych, których wykorzystywać się nie da. W tym celu używa się naturalnych mechanizmów grawitacyjnych, które czasem wymagają przyśpieszenia.

Jak działają odsiewacze wielołopatkowe?

odsiewacz wielołopatkowyPodczas produkcji różnego rodzaju substancji, jak również produktów spożywczych, chemicznych czy farmakologicznych, bardzo często wymagane jest oddzielanie substancji, które nadają się do użytku w procesie produkcyjnym, od tych, które nie nadają się do wykorzystywania. Najczęściej w tym celu wykorzystuje się naturalne siły grawitacyjne, dzięki czemu cięższe su8bstancje odkładają się na dnie zbiornika. W procesach produkcyjnych nie ma jednak często czasu na to, aby czekać na samoistne oddzielenie się różnych substancji, dlatego tez tak często wykorzystywany jest odsiewacz wielołopatkowy. To urządzenie z kolei, ma za zadanie przyspieszyć naturalne procesy segmentacji i tym samym przyśpieszyć produkcję różnych substancji. Typowy odsiewacz wykorzystuje do oddzielania od siebie różnych substancji siły odśrodkowe, generowane przez łopatki. Dodatkowo, korzystanie z odsiewacza, zwanego tez separatorem, powoduje jeszcze bardziej skutecznie oddzielanie od siebie różnych substancji. Jest to szczególnie ważne w przypadku produkcji leków, które powinny być pozbawione jakichkolwiek nadmiarowych składników czy też substancji, jak również w produkcji żywności.

Produkcja niektórych produktów spożywczych, czy też leków, wymaga używania tak zwanych separatorów. Urządzenia te, są bowiem niezbędne, aby móc szybko i sprawnie oddzielić od siebie różne substancje. Dzięki temu żywność jak i na przykład leki są pozbawione potencjalnie szkodliwych składników.