Znane laboratoria badania wody

 

Każdy zakład produkcyjny, tym bardziej taki, który produkuje żywność, musi mieć wszystkie procesy pod totalną kontrolą. Nie można pozwolić, aby cokolwiek zakłóciło produkcję bezpiecznej żywności, dlatego najlepiej, kiedy pewne rzeczy są sprawdzane z określoną częstotliwością. 

Akredytacja laboratoriów badania wody

laboratorium badania wodyGwarancja bezpieczeństwa jest obligowana przez wiele innych aspektów. Między innymi, zarówno w każdym zakładzie jak i w naszych domach jedną z najważniejszych ról gra użytkowana woda. Mimo, że mamy poniekąd pewność, że jest ona z bezpiecznych źródeł i jest badana regularnie, zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym wody, to jednak aby mieć pewność, możemy również sami ją sprawdzić. Laboratorium badania wody są dostępne nie tylko dla zakładów ale również indywidualnie możemy wysłać wodę z własnego ujęcia, studni czy do sprawdzenia z ujęcia gminnego lub miejskiego. Laboratorium pozwala na zbadanie próbek wody na wiele mikroorganizmów, gdzie sami decydujemy, czego szukamy w danej próbce i czy pod względem jakościowym, czyli obecności czy też pod względem ilościowym. Każde laboratorium ma obowiązek wystawienia sprawozdania z badań, na którym umieszczone będą wyniki. Laboratoria akredytowane dodatkowo dają nam pewność, że metody badań są bardzo dokładne. Decyzje dotyczące jakości wody do spożycia po jej badaniu są umieszczane już w wielu gminach na stronach internetowych, dostępne dla naszego wglądu. Jednak próbki możemy wysłać sami i potwierdzić bezpieczeństwo.

Każdy wytworzony przez zakład produkt musi być jak najbardziej bezpieczny. To producent odpowiada za jakość danego wyrobu oraz za to, co używa podczas jego produkcji. Musi dbać o każdy szczegół w swoim zakładzie podobnie, jak my musimy dbać o bezpieczeństwo w naszym domu.