Zabezpieczenie placu budowy przed intruzami

Każdy plac budowy powinien być ogrodzony, tak, aby żadna osoba postronna się na niego nie dostała. Ogrodzenia tymczasowe mogą być modułowe lub wykonane z tradycyjnych siatek.

O czym pamiętać przed rozpoczęciem prac budowlanych?

usługi geodezyjnePrzed przystąpieniem do budowy teren należy odpowiednio zabezpieczyć. Budowa powinna spełniać warunki bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia. Dlatego przed przystąpieniem do pracy, dla każdej budowy powstaje plan BIOZ. Bepieczeństwo na palcu budowy reguluje:

 • Kodeks Pracy,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy pamiętać o zabezpieczeniu terenu przede wszystkim przed wejściem osób postronnych. Plac budowy zabezpieczenia się przy pomocy ogrodzenia. Czasem ogrodzenie terenu budowy jest niemożliwe, wtedy umieszcza się tablice ostrzegawcze oraz czasem stały nadzór.

Jakie są wymogi dotyczące ogrodzeń budowlanych?

teren budowyOgrodzenia budowlane powinny mieć przynajmniej 1,5 metr wysokości oraz nie powinny stanowić zagrożenie dla osób. Ogrodzenia budowlane muszą znajdować się w odpowiedniej odległości od budynków. W przypadku jeśli ogrodzenie strefy niebezpiecznej nie jest możliwe, należy użyć innych rozwiązań zabezpieczający. Przepisy również nakazują ogrodzenie wykopów. W przypadku jeśli wykop ma ponad jeden metr, to ogrodzenie powinno mieć wysokość 1,1 metra. Ogrodzony teren budowy musi mieć taką wielkość, aby było możliwe przechowywanie wszystkich materiałów i sprzętów. Wszystkie prace dotyczące budowy muszą być wykonywane na ogrodzonym terenie, który obejmuje pozwolenie na budowę. Dlatego wszystkie baraki, a także ogrodzenie powinno znajdować się na tym terenie.

Jakie może być ogrodzenie tymczasowe budowy?

teren budowyDo zabezpieczenia terenu budowy zazwyczaj wykorzystuje się ogrodzenia tymczasowe. Ogrodzenia tymczasowe mogą być pełne lub ażurowe. Ich najważniejszą cechą jest łatwy i szybko montaż. Najczęściej ogrodzenia tymczasowe palcu budowy stanowią panele. Takie ogrodzenie jest bardzo elastyczne. Systemy paneli zamawia się jako kompleksowe ogrodzenie, które oprócz paneli składają się ze stópek betonowych, do których mocuje się moduły. Poszczególne panele łączy się przy pomocy:

 • obejm,
 • na haczyk,
 • na pętelkę,
 • łącznika.

Z pojedynczego panela można bardzo łatwo stworzyć furtkę poprzez zamontowanie kółka. Materiały z których powstaje takie ogrodzenie są ocynkowane, co chroni je przed korozją.

A może ogrodzenie z siatki?

ogrodzenie z siatkiSiatki ogrodzeniowe do zabezpieczenia placu budowy stosuje się zazwyczaj, gdzie teren nie jest narażony, lub jest zabezpieczony przed kradzieżami w inny sposób. Pomimo, że takie ogrodzenie z siatki ma być tymczasowe, to jednak warto zainwestować w lepiej wykonane i z lepszych materiałów. Siatki nie zabezpieczone przed korozją, bardzo szybko się niszczą, co może stanowić zagrożenie dla osób, jak i tworzyć przerwanie ogrodzenia, a tymczasem dostawanie się osób postronnych na teren budowy. Aby zamontować siatkę potrzebne również są:

 • słupki początkowe,
 • słupki narożne,
 • słupki pośrednie.

Słupki wykorzystywane do ogrodzenia terenu budowy mogą być stalowe lub drewniane. Należy pamiętać, aby takie drewno zaimpregnować. Jeśli się tego nie zrobi to takie drewno służyć będzie przez około trzy lata.


Więcej o tym, jak zabezpieczyć budowę można znaleźć na:

 • Metalowy24h.pl – wszytsko z metalu, w tym, ogrodzenia budowy
 • Muratordom.pl – co przepisy mówią o zabezpiczeniu placu budowy
 • Siatkiplastikowe.com.pl – producent siatek różnego rodzaju

Podsumowanie

Istnieje wiele sposobów na zabezpieczenie placu budowy przed intruzami. Najlepszym jest oczywiście ogrodzenie terenu. Również coraz częściej wynajmuje się ochronę, która pilnuje placu budowy przez 24h na dobę.