Zabezpieczanie wykopów – co warto wiedzieć?

 

Podczas robót ziemnych na większych jak i mniejszych budowach bardzo ważne jest to, aby dbać o bezpieczeństwo robotników, ale także i o bezpieczeństwo osób postronnych. Podczas takich prac ważne jest, aby ciężki sprzęt używały osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, ale i także ważne jest to aby zabezpieczać powstałe wykopy.

W jaki sposób zabezpieczać wykopy?

zabezpieczenie wykopówJeśli chodzi o zabezpieczenie wykopów, to top w jaki sposób się to wykona zależy przede wszystkim  od głębokości wykonanego wykopu, jak i miejsca gdzie się ono znajduje. Zabezpieczenie wykopów w przestrzeni miejskiej (tj. nie na terenie budowy) powinno zostać wykonane w taki sposób, aby osoby postronne nie dostały się w ich pobliże. Najczęściej zabezpieczenie takie wykonywane jest ze specjalnych barierek jak i taśm ostrzegawczych. Równie ważne jest, aby w pobliży wykonanego wykopu umieścić tablicę informującą o pracach zimnych i powstałych głębokich wykopach. Na terenie budowy, która jest oddzielona od przestrzeni publicznej, a tym samym od osób postronnych równie ważne jest zabezpieczenie wykopów podczas prac ziemnych. Stosuje się podobne zabezpieczenia w tym celu, jednak najczęściej same tablice ostrzegające o głębokich wykopach, jak i taśmy ostrzegawcze owinięte wokół miejsca niebezpiecznego w zupełności wystarczą, aby na terenie budowy nie stał się żaden wypadek. Ważne, aby powstałe zabezpieczenie wykopów było dobrze widoczne dla robotników, również dla operatorów maszyn budowlanych.

Zabezpieczanie wykopów jest bardzo ważne. Prace tego typu opisane są w planie BiOZ, który zawsze powinien być dołączony do dokumentacji prowadzonej budowy. Robotnicy zawsze powinni stosować się do tego planu, nie tylko ze względu na mandaty nakładane przez inspektora i kontrolera BHP na budowie, ale także ze względu na własne bezpieczeństwo  jaki innych pracujących na budowie.