Jak powinny być zabezpieczone roboty ziemne?

Przed każdą budową bardzo pierwszym etapem robót, są prace ziemne. Podczas ich wykonywania bardzo często wykorzystywany jest ciężki sprzęt. Dlatego ważne jest odpowiednie zabezpieczenie robót, jak i całego terenu budowy.

Na czym polegają roboty ziemne?

roboty ziemne na budowieRoboty ziemne są to prace, które najczęściej rozpoczynają budowę. To właśnie ich zdaniem jest przygotowanie terenu pod budowę. Do pierwszych prac ziemnych, które wykonuje się na terenie budowy zalicza się usunięcie ziemi urodzajnej czyli humusu. Jedna z firm z Olsztyna te prace wykonuje przy pomocy koparko – ładowarki, która od razu cały urobek ładuje na samochody samowyładowczy, które humus wywożą poza teren budowy. Należy pamiętać, że dana ziemia urodzajna zostanie wykorzystana po zakończeniu wszystkich prac budowlanych. Kolejnym etapem prac ziemnych jest wyrównanie całego terenu. Najcieniściej dany etap dzieli się na dwa krótsze. Pierwszy to przerzucanie ziemi z nasypów do wykopów, a drugi, to wyrównanie całego terenu spycharkami z płaskim lemieszem.  Jeśli budowa dotyczy obiektu, do kolejnymi pracami ziemnymi jest wykonanie wykopu pod ławy fundamentów Może to być wykonywane przy pomocy koparek lub ręcznie, wszystko zależy od rozmiarów budynku. Do robót ziemnych wykorzystuje się takie maszyny jak:

  • koparki,
  • koparko – ładowarki,
  • spycharki,
  • samochody samowyładowcze

Przerzucanie urobku najczęściej wykonywane jest przy pomocy koparek, które albo same transportują grunt, albo ładują ją na samochody samowyładowcze czyli posolicie zwane wywrotkami.

Czy drogi tymczasowe na placu budowy są ważne?

ogrodzenie budowlanePodczas budowy bardzo ważna jest komunikacja. Dlatego po zakończeniu prac ziemnych, a czasem i w trakcie ich wykonywania buduje się drogi tymczasem na terenie budowy. Wyznaczenie tras poruszania się pojazdów sprzyja zachowaniu bezpieczeństwa, bo wiadomo, gdzie spodziewać się przejeżdżających pojazdów. Płyty te muszą być odporne na duże naciski oraz obciążenia. Najczęściej są wykonywane z żelbetu, a więc betonu wzmacniającego zbrojeniem. Płyty drogowe można podzielić na:

  • pełne,
  • otworowe,
  • wielootworowe

Takie tymczasowe drogi powstają najczęściej z płyt. Płyty drogowe to elementy prefabrykowane, które układa się w celu utwardzenia drogi.

Pamiętaj o ogrodzeniach tymczasowych na budowie!

ogrodzenie tymczasowePodczas wykonywania robót zimnych bardzo ważne jest bezpieczeństwo oraz to, aby nikt nie powołany nie kręcił się po terenie budowy. Dlatego przed przystąpieniem do prac należy cały teren ogrodzić. Do tego typu zabezpieczenia najlepiej nadają się ogrodzenia tymczasowe. Ogrodzenia te mogą być pełne lub ażurowe. Najlepszym wariantem ogrodzenia budowlanego są elementy panelowe, które ustawia się obok siebie w specjalnych stopach betonowych. Takie ogrodzenia budowlane wyglądają bardzo stabilnie i w razie konieczności można je łatwo przestawić. W warszawie montowane ogrodzenia budowlane są pełne, dzięki czemu nikt ciekawski nie może zajrzeć, co jest wykonywane na terenie budowy. Czasem także do ogradzania terenu budowy wykorzystuje się siatki leśne, jednak takie zabezpieczenie, nie jest dobrym rozwiązaniem, łatwo jest przeciąć, a także szybko może pokryć się korozją i uszkodzić.

 


Więcej na ten temat na:

  • Madax – strona internetowa firmy oferującej beton towarowy i transport hds
  • Metalowy24h.pl – sklep online sprzedający ogrodzenia budowlane i tymczasowe
  • 4budowlani.pl – portal internetowy dla fachowców z branży budowlanej

Podsumowanie

Prace ziemne są bardzo ważnym etapem budowy, jednak nie należy na terenie budowy zapominać o bezpieczeństwie i przed przystąpieniem do prac, należy całą budowę odpowiednio zabezpieczyć według przepisów.