Jak poprawić efektywność energetyczną lokali?

Ze względu na aktualne uwarunkowania prawne dla niektórych budynków konieczne jest wykonanie specjalistycznych badań, które pozwolą określić jego zapotrzebowanie na niezbędne media. Jest to związane z wzrostem kosztów zakupu poszczególnych form energii jak i również troską o środowisko naturalne. W związku z tym niezbędne jest wykonanie działań, które pozwolą określić ile energii jest potrzebne w skali roku do jego funkcjonowania.

Charakterystyka energetyczna budynku

świadectwo charakterystyki energetycznej lokaluZapotrzebowanie teoretyczne jest wyliczane na etapie projektowania, a później weryfikowane podczas eksploatacji. Ostatnim etapem wystawienie odpowiedniego dokumentu przez osobę do tego uprawnioną. W większości przypadków potrzebne jest świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu, które zawiera wszystkie najważniejsze informacje. Można do nich zaliczyć nazwę obiektu, jego usytuowanie, powierzchnię oraz kubaturę czy właśnie zapotrzebowanie. Jest ono przedstawiane na graficznym wykresie, który pozwala w łatwy sposób odczytać poszczególne wartości. Dodatkowo sam wykres jest przygotowany w różnych barwach co pozwala określić czy dana wartość jest wysoka czy niska. Na wykresie umieszczana jest również wartość graniczna wymagana na dany moment prawnie. Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest stosowanie optymalizacji procesów co ma za zadanie zmniejszyć zapotrzebowanie na media.

Podobny efekt można uzyskać w innych obiektach stosując chociażby termomodernizację czy wymieniając stolarkę okienną i drzwi. Dodatkowo efektywność energetyczną można poprawić montując w obiekcie alternatywne źródła energii takie jak panele fotowoltaiczne, pompy ciepła czy kolektory słoneczne. W ten sposób każdy budynek może zostać doprowadzony do stanu, w którym bez problemu spełni wymagania prawne w tym zakresie.