Czysta woda w całym domu

Woda płynąca z naszych kranów musi spełniać wymagane normy, aby mogla być dopuszczona do użytku. Jeśli zatem zaopatrujemy się w wodę z własnego ujęcia (studni) konieczne będzie jej uzdatnianie. Obecnie coraz częściej uzdatnia się również wodę czerpaną z miejskich wodociągów, szczególnie pod kątem wytrącanego z niej kamienia, który stanowi zagrożenie dla urządzeń grzewczych i pralniczych.

Jak uzdatniać wodę na potrzeby domowe?

stacja uzdatniania wodyPierwszym krokiem, jaki należy podjąć uruchamiając własną studnię jest przebadanie czerpanej z niej wody. Analiza poddanej badaniu próbki wody pozwoli nam na wybranie koniecznego i najbardziej opłacalnego sposobu jej uzdatniania na potrzeby gospodarstwa domowego. Stacja uzdatniania wody to urządzenie, które może zmieniać kilka różnych parametrów wody tak, aby była ona dla nas bezpieczna oraz jak najbardziej zbliżona do naszych wymagań. Stacja uzdatniania wody to przede wszystkim odpowiednie złoże filtracyjne. Mogą to być odżelaziacze, odmanganiacze, zmiękczacze, złoża z węglem aktywnym, do usuwania azotanów, do neutralizowania oraz złoża multifunkcyjne łączące w sobie kilka właściwości uzdatniających. Na podstawie badania wody możemy wybrać odpowiedni rodzaj filtracji, dzięki któremu woda z naszego kranu stanie się bezpieczna do picia. Pamiętajmy, że na stację uzdatniania wody trzeba będzie przewidzieć odpowiednią przestrzeń, bowiem urządzenie to składa się z kolumny ciśnieniowej ze złożem filtracyjnym, głowicy sterującej oraz zbiornika na roztwór do regeneracji złoża. Urządzenie to wymaga zatem odpowiedniej przestrzeni, jak również źródła prądu oraz dostępu do odpływu kanalizacyjnego, gdzie co jakiś czas usuwane będą popłuczyny z płukania złoża filtracyjnego.

Najlepszym miejscem na umieszczenie urządzenia do uzdatniania wody będzie pomieszczenie gospodarcze, jak najbliżej wejścia wody do budynku. Stacja wymaga stale dodatniej temperatury, co jest warunkiem koniecznym jej niezakłóconej pracy, zwróćmy zatem na to uwagę planując jej instalację.