Automatyczne systemy parkingowe

 

Duże imprezy często gromadziły ogromną widownię, która w większości przyjeżdżała samochodami. Powodowało to czasem bardzo duże problemy z zapewnieniem wystarczających miejsc parkingowych i równie duże utrudnienia poruszania się na terenie płyty parkingu. Podczas renowacji obiektu zdecydowaliśmy się owe problemy wyeliminować, wdrażając automatyzację parkingu.

Zautomatyzowany system zajętości miejsc parkingowych

System parkingowySystemy takie działały już na wielu obsługiwanych przez nas obiektach, i niezależnie od zaawansowania, były one ogromnym ułatwieniem zarówno dla widzów, jak i dla samych pracowników. Nowoczesny system parkingowy bowiem na bieżąco monitorował ilość zajętych miejsc, opierając się na układzie płyt naciskowych umieszczonych pod nawierzchnią parkingu. Ilość miejsc, jak również ich położenie na płycie parkingu było wyświetlane na bieżąco, znacznie skracając czas przeznaczony na pozostawienie samochodu na miejscu, ale również i jego znalezienie po zakończeniu imprezy. Wszystkie miejsca były bardzo dobrze oznaczone, a oświetlenie danego miejsca wskazywało czy jest ono wolne czy też zajęte, lub zarezerwowane, tym bardziej usprawniając działanie parkingu i czyniąc go wygodniejszym. Wjazd na teren płyty był również obsługiwany przez zautomatyzowane szlabany, umożliwiając wjazd tylko pracownikom firmy lub gościom, eliminując ciągły problem osób nieupoważnionych, parkujących na terenie areny.

System ten był w całości zautomatyzowany i nie wymagał żadnego nadzoru pracownika, pozwalając na przeznaczenie większej ilości osób do innych zadań na terenie obiektu. Jednocześnie był zdecydowanie intuicyjny i łatwy w obsłudze i konfiguracji, która czasem konieczna była do ręcznego wyznaczenia miejsc zarezerwowanych, czy też zajętych przez pracowników.